Regulamin rejestracji


Aktualny skład Administracji Forum FJ-FJR.com

 Administrator Forum:  
gyver / zoltar

 Moderatorzy:
 123chemiczny  
Arti33
Bart
Bigos
ducati996
gyver
Siemion
Zeta
REGULAMIN FORUM SYMPATYKÓW MOTOCYKLI YAMAHA FJ i FJR
adres forum: http://fj-fjr.com

§ I. ZASADY OGÓLNE

  1. Forum – Forum  umieszczone pod adresem http://fj-fjr.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może zamieszczać własne opinie oraz komentować opinie i informacje zamieszczane przez innych Użytkowników, zwane dalej Forum.
  2. Administracja – zespół osób składający się z Administratorów oraz Moderatorów Forum.
  3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Forum.
  4. Logo Forum – charakterystyczna forma graficzna identyfikująca forum, widoczna na każdej stronie. Zabrania się wykorzystywania logo forum bez zgody Administracji.
  5. Rejestracja na Forum oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Osoby niezarejestrowane mają ograniczoną funkcjonalność forum.
  6. Login i zapisy w profilu nie mogą być adresem www, reklamą, słowem obraźliwym oraz sugerującym iż dany użytkownik wykonuje specjalną funkcję na forum, poza polami które będą opisane w sposób jednoznacznie wskazujący na możliwość zamieszczenia tam konkretnej treści np. strona www, poza sytuacją gdy zostanie to uzgodnione z Administracją.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego hasła. Hasło powinno być skomplikowane, aby uniemożliwić w prosty sposób jego odgadnięcie. W przypadku przejęcia konta przez inną osobę niż jego właściciel, zostanie ono natychmiast zablokowane. W takim przypadku Administracja indywidualnie rozpatrzy prośbę o odblokowanie przejętego konta. Administracja nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty hasła i dostania się go w ręce osób niepowołanych.
  8. Podszywanie się pod inną osobę na forum jest zabronione i karane natychmiastową blokadą konta oraz blokadą adresu IP z którego konto korzysta. W takim przypadku Administracja indywidualnie rozpatrzy prośbę o odblokowanie udostępnionego konta.
  9. W przypadku powzięcia przez Administrację wątpliwości co do zgodności podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych, wzywa się Użytkownika do wyjaśnienia nieprawidłowości w terminie 10 dni. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Administrator może usunąć konto.
 10. Użytkownik musi się zalogować na Forum co najmniej raz na 365 dni.  W przeciwnym przypadku konto Użytkownika może zostać usunięte.
 11. W momencie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym) przez  Administrację dla potrzeb forum.
 12. W momencie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej dotyczącej funkcjonowania forum np. informacje o zlotach, wydarzeniach, powiadomienia o otrzymanych PW itp.
 13. Użytkownik ma prawo samodzielnie usunąć swoje konto z forum, a Administracja forum gwarantuje pełna anonimizacje podanych przez niego przy rejestracji na forum danych (login, adres email, ades IP), nie będą dłużej przechowywane w bazie danych forum.
 14. W przypadlu usunięcia swojego konta, wszystkie posty napisane przez uzytkownika zostana przypisane do konta 'Gość', uniemożliwiajac tym samym identyfikacje osoby ktora je napisała.
 15. Użytkownik ma prawo do usunięcia napisanych przez siebie postów - służy do tego guzik "Usuń" po prawej stronie danego posta. W niektórych przypadkach jest to technicznie nie możliwe, np w środku wątku, wtedy można posta zmodyfikować.
 16. Użytkownik ma prawo modyfikować dowolnie swoje posty na forum FJ-FJR.com, przez trzy godziny od momentu napisania.
 17. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane podane przy rejestracji na forum, jest Administracja Forum (której skład jest podany na forum),
 18. Przetwarzamy podane przez Ciebie przy rejestracji Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne dla funkcjonowania Forum a w szczególności:
umożliwienia wymiany myśli i wiedzy na forum przez użytkowników,
wymiany dorobku intelektualnego użytkowników takich jak: zdjęcia, rysunki, formy literackie,
zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, PW, mail),
kontaktu z Tobą, między innymi w celach związanych z funkcjonowaniem Forum.
 19. Regulamin Forum fj-fjr.com może ulec zmianie w każdej chwili, o czym użytkownicy forum zostaną poinformowani.
 20. Pamiętaj, to Ty chcesz dołączyć do nas, do użytkowników tego fajnego forum, a nie odwrotnie. Szacnuj obowiązujące zasady, nie wprowadzaj od progu własnych, a na pewno sie dogadamy.

§ II. PISANIE NA FORUM
 
  1. Na forum obowiązują zasady netykiety, zasady kultury (także języka) i współżycia społecznego.
  2. Każdy nowy użytkownik forum, aby mieć pełny dostęp do forum, powinien się przedstawić w dziale „Witamy”
  3. Przed napisaniem postu/tematu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Poradami, strukturą forum oraz użycia wyszukiwarki, aby wypowiedzi były umieszczone w najbardziej odpowiednich do treści działach oraz nie dublowały się.
  4. Tytuł tematu ma precyzyjnie określać opisany problem lub inną zawartość napisanej wiadomości.
  5. Nie należy wysyłać kilku wiadomości o takiej samej lub podobnej treści.
  6. Nie wolno pouczać i obrażać innych użytkowników forum.
  7. W razie sporów i konfliktów wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do ich rozwiązywania poza forum publicznym.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do jasnego wyrażania swoich myśli, zgodnie z ogólnie przyjętymi polskimi zasadami pisowni i ortografii.
  9. Użytkownik zgadza się nie publikować na forum oraz nie wysyłać za pomocą PW (prywatnych wiadomości):

      a. treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby,
      b. wulgaryzmów i przekleństw,
      c. treści podżegających do kłótni, konfliktów, sporów;
      d. treści świadomie prowokujących inne osoby,
      e. materiałów, obrazów, filmów, odnośników do stron internetowych niezgodnych z polskim prawem,
      f. materiałów związanych z pornografią, po za miejscami do tego przeznaczonymi,
      g. materiałów obrażających przekonania i uczucia religijne innych osób,
      h. treści popierających dyskryminację rasową, etniczną, religijną, kulturową, filozoficzną, etc.,
      i. prywatnej korespondencji, w tym części bądź całości otrzymanych/wysyłanych wiadomości PW, bez zgody innych osób zaangażowanych,
      j. spam’u,
      k. treści politycznych,
      l. oraz innych materiałów, które mogą być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem.

  10. Publikowanie zawartości forum w innych miejscach bez zgody Administracji forum jest zakazane. Wyjątek stanowią własne wpisy.

§ III . Kary na forum:

  1. Rażące świadome naruszenia regulaminu lub nieetyczne zachowania mogą skutkować blokadą (czasową lub stałą ) konta bez wcześniejszych ostrzeżeń lub wyjaśnień.
  2. Uprawnienia do blokowania konta (BANowania) posiada każdy moderator forum fj-fjr.com.

§ IV. OBSŁUGA FORUM

  1. Administracja zobowiązuje się do zapewnienia w miarę swoich możliwości do jak najwyższej jakości korzystania z Forum.
  2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Forum wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną, hackerską ingerencją, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych lub postów Użytkowników.
  3. Usterki/błędy/sugestie/opinie dotyczące funkcjonowania forum kierujemy do działu „Forum techniczne” lub bezpośrednio do Administracji Forum.
  4. Wiadomości PW są przechowywane w bazie danych w formie nie zaszyfrowanej, w związku z tym istnieje techniczna możliwość ich odczytania.
  5. Obsługa forum zastrzega sobie możliwość nieudzielania odpowiedzi na inne formy komunikowania niż dostępne na Forum.
  6. Wszelkie uwagi będą rozpatrywane przez Administrację w jak najszybszym czasie.
  7. Administratorzy i Moderatorzy poszczególnych działów służą pomocą i radą w miarę posiadanych możliwości i umiejętności.
  8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez użytkowników oraz za szkody, które mogą wyrządzić informacje zawarte na tym forum.
 
§ V. ZASADY WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ I REKLAMOWANIA SIĘ NA FORUM
 
   1. Pisanie w dziale „Sprzedam” i „Kupię” jest dostępne dla wszystkich użytkowników forum, którzy posiadają minimum jeden napisany post (zazwyczaj w powitalni).
   2. Dział „Sprzedam i Kupię” jest dostępny do czytania bez konieczności logowania się na forum.
   3. Ogłoszenia sprzedaży, w których użytkownik oferuje określoną usługę i/lub reklamuje się, mogą być umieszczane wyłącznie w dziale „Sklepy, salony, komisy, serwisy”.
   4. Obelżywe komentowanie cen, podteksty do zamieszczanych ofert kupna/sprzedaży są zabronione.
   5. Proponowanie sprzedaży przedmiotów w innych miejscach niż dział „Sprzedaż” jest zabroniona.
   6. Administracja, dla dobra Forum ma prawo zezwolić na wystawianie ogłoszeń, zamieszczanie reklam w dowolnym miejscu na forum lub w sygnaturze, w której uzna to za stosowne.
   7. Zabrania się, bez zgody Administracji na powoływanie w celach zarobkowych lub osiągnięcia innej korzyści materialnej na członkostwo, na zewnętrznych portalach ogłoszeniowych, społecznościowych czy też innych stronach www, pod groźbą zablokowania konta.
   8. Każde ogłoszenie powinno posiadać:
         •  tytuł ogłoszenia jasno określający sprzedawany przedmiot,
         •  szczegółowy opis sprzedawanego przedmiotu z uwzględnieniem stanu technicznego,
         •  cenę sprzedawanego przedmiotu,
         •  zdjęcia przedstawiające aktualny stan sprzedawanego przedmiotu,
         •  dane kontaktowe takie jak: nr telefonu lub/i adres e-mail.
   9. Możliwe jest wstawianie do ogłoszenia linków do zewnętrznych portali ogłoszeniowych i stron www.
 10. Jeżeli ogłoszenie nie będzie spełniać któregoś z zapisów zawartych w pkt 8, może zostać usunięte.
 11. Administracja Forum nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń i stan sprzedawanych przedmiotów, w tym pojazdów.
 12. Regulamin Forum fj-fjr.com może ulec zmianie w każdej chwili, o czym użytkownicy forum zostaną poinformowani.
 13. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników Forum, także Administracji i babci też.
 
Aministratorzy oraz moderatorzy na tym forum, wykonują swoją prace całkowicie charytatywnie, nikt im za to nie płaci, uszanujcie to i nie dokładajcie roboty.

Przypadki łamania powyższego regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać Administracji.

Wszystkie inne sporne sprawy nie objęte regulaminem będą rozstrzygane przez Administracje indywidualnie, gdzie w przypadku konfliktu decydujący głos ma Administrator Forum.

Polityka prywatności

Polityka prywatności nie została dodana na forum.